За нас

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
"Индекс Имоти"  - "Business-to-Business" професионално издание за пазара на недвижимите имоти в България и региона.
 
Списанието е информационен лидер на пазара на недвижими имоти. Съдържа най-важната информация за инвестиции, проекти, сделки и законодателство, свързано с индустрията на недвижимите имоти. Чрез него ще се запознаете с новите играчи на пазара, техните планове, актуални данни за развитието на големите проекти и последните сключени сделки в България, региона на Централна и Източна Европа и други части на света. На страниците на Индекс Имоти ще откриете актуална информация за цените и динамиката на основните сегменти в търговията с недвижима собственост.
 
 
 "Индекс Луксозни Имоти" - "Business-to-Customer" издание за висок клас имоти.
 
Най-важната информация за проектите, реализациите, сделките и новите играчи на пазара на недвижимите имоти от последния месец. Какво се случва с ексклузивните имоти и проекти по света. Горещи пазари на луксозни недвижими имоти, от какво се вълнува индустрията и кои са новите тенденции в развитието й. Пазарите на луксозни градски и ваканционни жилища в България – какво и за колко можете да купите?
 
Читателите са инвеститори, предприемачи, компании за недвижими имоти, финансови и застрахователни компании, фирми за управление на собствеността, управление на проекти, професионалисти от бранша – архитекти, инженери, консултанти, крайни клиенти, които се интересуват от покупка или инвестиции в недвижими имоти и инвестиционни консултации. Читатели са и абонатите на вестник "Дневник" – всекидневника с най-голям брой бизнес абонати.

Тираж – 12 000 бр.
 
Периодичност – 12 броя годишно (6 бр. "Индекс Имоти" и 6 бр. "Индекс Луксозни Имоти")
 
Разпространение: самостоятелен абонамент, до всички абонати на в. "Дневник", продажби с в. "Дневник" всеки втори петък от месеца.

Тема на броя

Пазарът на луксозни имоти: горещ и при криза?

Пазарът на луксозни имоти: горещ и при криза? Бр. 2 - Фев. '09

Има криза, няма криза. Има продажби, няма продажби. Размяна на реплики или колебаещ се пазар. И ако анализатори и коментатори се надпреварват да прогнозират брой непродадени или замразени жилищни проекти и паднали цени, пазарът на високия клас имоти остава в застой.