Реституцията не сменя предназначението на имота
Промени в Закона за устройство на територията ще пазят училища, музеи и болници

Брой 3 - Март '09
от Милена Василева
13 прочитания
 • Увеличаване на шрифта
 • Намаляване на шрифта
 • Принтиране
 • Препоръчване на приятел

Собствениците на градски имоти в зони за болници, музеи, училища, могат да повторят подвига на братя Георгиеви и да построят библиотека или дори университет
Фотограф Мария Съботинова

На сгради на образованието, науката, здравеопазването и културата може да бъде променяно предназначението само със съгласието на съответния министър. Тази поправка в Закона за устройство на територията (ЗУТ) приеха депутатите в средата на февруари, като уважиха искането на вносителя - Министерският съвет.
В резултат на неколкомесечни обсъждания от ноември 2008 г. общините успяха да получат малка отстъпка. Ако съответният министър не се произнесе в едномесечен срок за обект, чиято функция общините искат да променят, се смята, че е приложил мълчаливо съгласие за процедурата. Така се дава възможност и на ведомствения ръководител да не се произнася по всяка тема, а само по важните по негова преценка. Промяната в ЗУТ беше предложена през есента на миналата година от ведомството на Димитър Вълчев, като основната причина беше да се опазят училищата, детските градини, музеите и болниците от претенции за смяна на предназначението и от реституция в реални граници, която вече би трябвало да е приключила. Към темата се прибави и казусът "Студентски град" и с участието на обществото се стигна до текст, който гласи, че реституцията не може да променя предназначението на устройствения план, когато в него са заложени болници, културни институции, училища, научни институти.
Ако съдът възстанови собствеността на гражданина в имот, предназначен за училище, детска градина, научен институт или болница, собственикът на земята ще може да построи на терена само това, за което той е предназначен. Така се дава възможност на притежателите на градски земи да направят частни библиотеки, болници, детски градини и училища, научни лаборатории.
Утеха за предприемачите в период на криза е и поправката в ЗУТ, внесена от депутата арх. Борислав Владимиров:
"Разрешение за строеж за жилищни комплекси от затворен тип и за съществуващите жилищни комплекси по одобрен проект и според действащия подробен устройствен план да не се обявява на всички пряко заинтересувани, а само на собственика и на възложителя."
Това улеснение за инвеститора няма да наруши правата на гражданите. Два пъти до издаването на разрешението за строеж те са уведомявани за инвестиционното намерение – след разработването на подробния устройствен план, когато могат да се противопоставят на решението и да обжалват, и заради неговото обществено обсъждане. Според вносителя третата процедура на уведомяване е излишна и само забавя строителството.
Пак за улеснение, но този път на общините и държавните чиновници, отпадна предложението подробният устройствен план, направен за процедурите по отчуждаване, да се приема от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика към строителното министерство. Корекцията е в Закона за общинската собственост.

Утеха във време на криза 

За предприемача:
Разрешение за строеж за жилищни комплекси от затворен тип и за съществуващите жилищни комплекси по одобрен проект и според действащия подробен устройствен план да не се обявява на всички пряко заинтересувани, а само на собственика и на възложителя.

За собственика на имот:
Ако съдът възстанови собствеността на гражданина в имот, предназначен за училище, детска градина, научен институт или болница, собственикът на земята ще може да построи на терена само това, за което той е предназначен - частни библиотека, болница, детска градина, училище, научна лаборатория.
Утеха във време на криза 

Коментирай

Кирилица: ?
 • 0:-)
 • :'(
 • >:-)
 • B-)
 • :-*
 • :-(|)
 • :-|
 • :-(
 • :-)
 • :-D
 • :-0
 • ;-)

Тема на броя

Индустрията на имотите се активизира срещу кризата

Индустрията на имотите се активизира срещу кризата Бр. 3 - Март '09

Довчера всичко изглеждаше наред, днес е трудно да повярваме, че кризата се разгръща с толкова бързи темпове. Ако обаче има някаква положителна страна, тя е, че ще накара индустрията на недвижимите имоти по-категорично да заяви мястото си в икономиката.